POSIADAMY PODPISANĄ UMOWĘ Z NFZ NA ZAOPATRZENIE
W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY I ŚRODKI POMOCNICZE

Jak zrealizować zlecenie NFZ?

Realizujemy również nietypowe zamówienia

Dwa kroki do uzyskania dofinansowania z NFZ

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wypisuje uprawniony lekarz danej specjalizacji, lekarz  Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub pielęgniarka środowiskowa

Krok 2. Odbierz wyrób medyczny

Z tak poświadczonym dokumentem odbierz wyrób medyczny w jednym z naszych trzech punktów NEURON, które posiadają  umowę z NFZ.

Wnioski NFZ możesz zrealizować w jednym z naszych sklepów

Na jakie dofinansowanie moż na liczyć?

Warto wiedzieć, że NFZ udziela dofinansowania tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od grupy wyrobów medycznych:

Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie:

NFZ refunduje  90%  ceny wyrobu

limit dofinansowania  od 50 –  1450 zł

Przykład: Orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia kosztuje 350 zł., a jej limit to również 350 zł. NFZ refunduje 90% limitu czyli 315zł. Ponieważ w tym przypadku limit jest równy cenie wyrobu pacjent zapłaci jedynie pozostałe 10% czyli 35 zł.

Ortezy kończyn górnych produkowanych seryjnie:

NFZ refunduje  90%  ceny wyrobu

limit dofinansowania  od1 50 –  600 zł

Przykład: Orteza na rękę i przedramię  kosztuje 300 zł., a jej limit to 250 zł. NFZ refunduje 90% limitu czyli 225. Ponieważ w tym przypadku cena oretezy jest wyższa od przewidzianego limitu, pacjent zapłaci różnicę pomiędzy ceną  ortezy (300zł) –a  kwotą dofinansowania (225zł)  czyli  75 zł.

Gorsety oraz ortezy tułowia i szyi produkowane seryjnie:

NFZ refunduje  90%  ceny wyrobu

limit dofinansowania  od 35 –  400 zł

Przykład: Kołnierz półsztywny  kosztuje 40 zł., a jego limit to 35 zł. NFZ refunduje 90% limitu czyli 31,5 zł. Ponieważ w tym przypadku cena kołnierza jest wyższa od przewidzianego limitu, pacjent zapłaci różnicę pomiędzy ceną kołnierza (40zł) –a  kwotą dofinansowania (31,5zł)  czyli  8,5 zł.

Wózki inwalidzkie ręczne:

NFZ refunduje  100%  ceny wyrobu

limit dofinansowania  650 zł

Przykład: Wózek ręczny kosztuje 650 zł. NFZ refunduje 100% limitu, czyli 650zł. Ponieważ kwota refundacji jest równa cenie wózka, pacjent otrzyma wózek całkowicie za darmo.

Lekarz specjalista również może wystawić zlecenie na wózek  ręczny w limicie do 650zł

W przypadku kiedy zlecenie wystawia lekarz specjalista:

NFZ refunduje  100%  ceny wyrobu

limit dofinansowania  1700 zł

Przykład: Wózek ręczny kosztuje 1700 zł. NFZ refunduje 100% limitu, czyli do 1700zł. Ponieważ kwota refundacji jest taka jak cena wózka, pacjent otrzyma wózek całkowicie za darmo.

INFORMACJA O REFUNDACJI:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (PO) oraz środki pomocnicze (SP):

  • Jeżeli cena (PO)/(SP) jest niższa niż limit ceny, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, NFZ należy obciążyć kwotą stanowiącą 100% ceny nabycia w przypadku refundacji pełnej lub kwotą stanowiącą 90%, 70% ceny nabycia w przypadku refundacji częściowej. Świadczeniobiorca przy refundacji pełnej dostaje sprzęt za darmo, przy refundacji częściowej płaci odpowiednio 10% lub 30%.
  • Jeśli cena nabycia (PO)/(SP) jest równa limitowi ceny, określonemu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, NFZ należy obciążyć kwotą stanowiącą 100% ceny nabycia w przypadku refundacji pełnej lub kwotą stanowiącą 90%, 70% ceny nabycia w przypadku refundacji częściowej. Świadczeniobiorca przy refundacji pełnej dostaje sprzęt za darmo, przy refundacji częściowej płaci odpowiednio 10% lub 30%.
  • Jeśli cena nabycia (PO)/(SP) jest wyższa niż limit ceny, określonemu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, NFZ należy obciążyć kwotą stanowiącą 100% limitu ceny w przypadku refundacji pełnej lub kwotą stanowiącą 70%, 90% limitu ceny w przypadku refundacji częściowej ceny. Świadczeniobiorca, w przypadku refundacji pełnej, pokrywa kwotę ponad limit ceny a w przypadku refundacji częściowej 30%, 10% limitu ceny oraz kwotę ponad limit. 

Skup Sprzętu Rehabilitacyjnego

Firma NEURON prowadzi również skup sprzętu rehabilitacyjnego  i ortopedycznego. Jeśli posiadacie Państwo m.in.: łóżka, wózki inwalidzkie,  elektryczne, podnośniki lub balkoniki, zapraszamy do kontaktu  z naszą firmą!

 


Działamy na terenie Warszawy.
Prosimy o kontakt w godzinach pracy sklepów.

 

Możliwy odbiór sprzętu od Klienta.

Skupujemy Sprzęt taki jak:

  • wózki
  • łózka
  • balkoniki
  • kule

Stabilizatory

Ostatnie Wpisy