Na Skróty

Potrzebujesz pomocy?

 • 608-434-408
 • Messenger
 • Email: produkcja@neuron.waw.pl

Obserwuj nas:

Zwrot i Reklamacje

Zwroty

 1. Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni kalendarzowych.
 2. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 3. Odsyłany produkt nie może nosić śladów użytkowania i być oryginalnie zapakowany.
 4. Do zwroty należy dołączyć informacje identyfikujące kupującego, numer zamówienia w sklepie oraz dane konta bankowego, na które zwrócone mają być środki za zamówiony towar. Zwrot obejmuje koszt najtańszej opcji przesyłki.
 5. Paczkę można nadać za pomocą InPost https://szybkiezwroty.pl/pl/NEURON
 
Adres do zwrotu:
NEURON s.c. 
04-301 Warszawa
ul. Grochowska 114
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy na adres: produkcja@neuron.waw.pl

Reklamacje

Czas na reklamację: 24 miesiące (dotyczy produktów NEURON s.c. 04-301 Warszawa, Grochowska 114)

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: produkcja@neuron.waw.pl

Należy wysłać FORMULARZ REKLAMACYJNY wraz ze ZDJĘCIEM pokazującym wadę produktu

FORMULARZ REKLAMACJI powinien zawierać:

 Informacje o Kupującym:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres zwrotny, adres e-mail, numer telefonu
 3. Numer rachunku bankowego
 4. Podpis

 Informacje o reklamowanym artykule:

 1. Nazwa
 2. Powód reklamacji
 3. Żądania

Sprzedający odpowiedź na zgłoszenie reklamacji wyśle niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na podany przez Kupującego adres e-mail.

W przypadku gdy dokumentacja elektroniczna będzie niewystarczająca, reklamacja może wymagać przesłania towaru do producenta.

Warunki reklamacji

Wady lub uszkodzenia powinny być zgłoszone do producenta niezwłocznie po ujawnieniu się ich.

 1. Wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od otrzymania produktu, lecz w uzasadnionych przypadkach.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, w przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe.
 3. W przypadku uwzględnionej reklamacji wysyłka towaru do klienta następuje na koszt producenta.
 4. Reklamacją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, nieodpowiednie czyszczenie, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady.
 5. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, może on zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
 6. Producent nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wyglądem towarów dostarczonych, a ich wyglądem przedstawionym na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 8. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.